Kontakt

Kilden Teater og Konserthus

Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand

Tlf: 90 58 11 11

E-post: informasjon@kildenkonferansen.no

Org.nr 986 471 839

 

Prosjektleder:

Daniel Stamnes

daniel.stamnes@kilden.com

 

Leder Kilden Dialog

Marie Teresie Sørensen

marie.teresie.sorensen@kilden.com

Kildenkonferansen er et Kilden Dialog-prosjekt

Kilden har en målrettet satsing på kunst som sosial verdiskapning gjennom fellesprosjektet Kilden Dialog. I Kilden Dialog involverer vi regionens befolkning i kunstneriske prosesser. Hensikten er å fremstå som en merverdi for regionen og bidra til å fremme inkludering, mangfold og toleranse i samfunnet.
Vi har et uttalt mål om å etablere Kilden Dialog som et nordisk kompetansesenter for sosial verdiskapning.  Kompetansesenteret vil ha som formål å fremme sosial praksis gjennom egen virksomhet, være informasjonskilde for andre institusjoner, kunstnere, publikum og media og dessuten søke og utvikle ny kunnskap om kunst som sosial verdiskaper. Kildenkonferansen er et ledd i denne satsingen.

Samarbeidspartnere:

Vi vet at kultur- og kunstopplevelser fremmer livskvalitet og kan bidra positivt i helende prosesser. I Kilden Dialog er det rom for et utall av uttrykksformer som beriker med en tydelig virkning, som beveger uten en bestemt retning eller som berører mange følelser. Opplevelse av kunst kan ha positiv innvirkning på egen oppfatning av seg selv som menneske, alene og sammen med andre. Når det kunstneriske uttrykket når fram til mottakeren oppstår dialog og «erkjennelse i det ordløse rom». Kunstneriske uttrykk i videste forstand fortjener større anerkjennelse i helsepolitisk sammenheng, både som forebyggende sosialmedisin, sosial verdiskapning og som terapeutisk virkemiddel. Derfor er Sørlandet Sykehus, Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse (www.abup.no) en aktiv aktør og bidragsyter til kildekonferansen.

Cultivastiftelsen ble skapt av Kristiansand kommune for å bedre levekårene i Kristiansand, og vi mener at kunst, kultur og kreativitet er viktig for å gi innbyggerne en bedre fremtid. Mennesker er samfunnets viktigste ressurs, og vi har som valgt barn og unge som hovedsatsing. Uavhengig av kulturell og sosioøkonomisk bakgrunn skal Kristiansand bli en by hvor kultur er en naturlig og integrert del av alle barns hverdag. Vi skal bidra til at Kristiansands innbyggere har den kompetansen som kreves i fremtiden, og Kristiansand skal være en attraktiv by både for dem som bor her og for tilreisende. Vi “gjør noe med det”, og er en stolt bidragsyter til Kildenkonferansen.

Fakultet for kunstfag tilbyr kunstfaglig utdannelse av høy faglig og pedagogisk kvalitet. Det gis undervisning og drives forskning- og kunstnerisk utviklingsarbeid innen fagområdene drama/teater, rytmisk musikk, klassisk musikk, musikkpedagogikk og kunst og håndverk. Studiene strekker seg fra emner innen barnehage- og lærerutdanning til kunstfaglige mastere og Phd-program. Fakultetets studier passer godt for kunstinteresserte studenter som ønsker å utvikle seg kreativt, faglig og kunstnerisk. Studentene får inngående kunnskap og kompetanse innenfor de ulike estetiske og kunstfaglige områdene, i tillegg til at de utvikler sine ferdigheter som utøvere, formidlere, pedagoger og ledere av kulturproduksjoner. Felles for alle kunstfagstudentene er at de kvalifiserer seg til varierte arbeidsoppgaver innenfor barnehage, skole, kulturskoler, i utøvende virksomhet og i kulturlivet for øvrig. For Fakultet for kunstfag er det viktig å være i nær dialog med praksisfeltet og ha tett samarbeid med kulturlivet og kunstinstitusjonene. Med kompetansen og kvaliteten hos de ansatte og uteksaminerte studenter, ønsker fakultetet å være i front og synlig regionalt, nasjonalt og internasjonalt.